• Bán vé máy bay`

    Luôn mang lại cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất...

  • đường dây nóng

Lới giới thiệu1

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ CBCNV Bưu điện tỉnh đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ  mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó ,lấy được lòng tin của nhân dân giành cho Bưu điện tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nói chung. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, CBCNV Bưu điện tỉnh Thái Nguyên không quản ngại gian khổ, hy sinh giữ vững mạch máu thông tin liên lạc phục vụ Đảng, Chính phủ tại an toàn khu (ATK) Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược CBCNV và lực lượng tự vệ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã dũng cảm, ngoan cường bám máy, bám đường dây. Nhiều CBCNV và chiến sĩ tự vệ đã anh dũng hy sinh tính mạng hoặc 1 phần cơ thể để giữ vững thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu góp phần đánh thắng kẻ thù .

Nối tiếp truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước . Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và chiến lược tăng tốc của ngành, CBCNV Bưu điện Thái Nguyên đã năng động sáng tạo, từng bước hiện đại hoá, nâng cao chất lượng mạng lưới Bưu chính-viễn thông,mở thêm nhiều dịch vụ mới . Hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với tốc độ tăng trưởng cao. Năm 1997 đã có 100% xã có máy điện thoại và có báo đọc trong ngày, hết năm 2000 đã có 88 điểm Bưu điện -văn hoá xã đã được đưa vào sử dụng . Đời sống vật chất tinh thần của CBCNV được ổn định và được cải thiện v v ... các tổ chức Đảng,Công đoàn,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh,lực lượng tự vệ liên tục đạt danh hiệu "Quyết Thắng"

Bà Hà Thị Noa - Giám đốc Bưu điện Tỉnh, một trong 10 doanh nhân tiêu biểu  trong lễ tôn vinh " doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên 2011"

Mục tiêu trong thời gian tới, phát huy truyền thống của ngành, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu trong cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông của Tỉnh, phục vụ tốt cho Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Đáp ứng với yêu cầu phát triển chung của Tỉnh, Ngành trong giai đoạn cách mạng mới và hội nhập Quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, tập thể CBCNV Bưu điện tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng góp phần vào sự phát triển chung của Ngành, góp phần nâng cao đời sống của CBCNV Bưu điện tỉnh nói riêng và  sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung.

Bưu điện tỉnh Thái nguyên mong được sự ủng hộ giúp đỡ của Chính Phủ, các Bộ ngành trung ương và địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sự hợp tác của Bưu điện các tỉnh cũng như các tổ chức đoàn thể, các  doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng sự tin tưởng của Nhân dân trong chặng đường phát triển sắp tới.

Trân trọng!

Bưu điện tỉnh Thái Nguyên